กรมการศาสนา-กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารูปแบบออนไลน์ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 14, 2021

กรมการศาสนา-กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารูปแบบออนไลน์


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มีวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างส่งต่อความดีในวิถีรูปแบบธรรมะออนไลน์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 การจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในส่วนกลางได้จัดทำ วีดิทัศน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้ให้ คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในการดำเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 20.30 – 21.00 น. นิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ 3 มิติ (3D) โดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่ออำนวยพรให้คิดดี ทำดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา


พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ดาวน์โหลดภาพวอลเปเปอร์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา กิจกรรม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ตลอดพรรษา 4 ภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมภูมิภาคละ 1 วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ โดยพุทธศาสนิกชนปฏิบัติได้ไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด 3 เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร ภาคีเครือข่าย 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา และผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages