พรรคไทยชนะ แพแตกแล้ว! - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, October 26, 2021

พรรคไทยชนะ แพแตกแล้ว!


กรรมการบริหารพรรคไทยชนะ ตบเท้ายื่นหนังสือลาออก อ้างไม่พอใจการทำงานของหัวหน้าพรรค ทำงานไม่โปร่งใส ไร้ธรรมาภิบาล


วันที่ 26 ตุลาคม ที่ทำการพรรคไทยชนะ ซอยประชาชื่น 37 นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมี นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เป็นผู้รับเรื่อง


โดยนายชนพงษ์ พร้อมคณะกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วย นาย สประวิตน์ ยงใจยุธ รองหัวหน้าพรรคและ นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ รองหัวหน้าพรรค, นางสาวรมนต์อร บุญเรือง เลขาธิการพรรค, นายนิรันดร์ ทองหยูแก้ว รองเลขาฯ, นาย ชยภัค วงศ์สวัสดิ์ รองเลขฯ นายอภิชาญ คุณดิลกพิภพ รองเลขาฯ นาย ธนกฤต คุปกาญจนา นายทะเบียนและ นายณัฐชัย ไชยพรม รองโฆษกพรรค ได้ยื่นหนังสือลาออกโดยให้เหตุผลว่าไม่พอใจการทำงานของหัวหน้าพรรค ที่ทำงานไร้คุณธรรมและบริหารจัดการพรรคไม่โปร่งใส


ทั้งนี้ นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรค ได้เรียกร้องให้ นาย จักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ตอบข้อซักถาม 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.หัวหน้าพรรค ยังคิดว่ายังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยชนะอยู่หรือไม่ 2.หัวหน้าพรรค ยอมรับผิดหรือไม่ ว่าตัวเองและพรรคพวกได้กระทำความผิดต่อพรรคในเรื่องจริยธรรมคุณธรรม ธรรมาภิบาลรวมถึงการทำรายงานการประชุมอันเป็นเท็จ ตลอดจนได้เบิกจ่ายเงินของพรรคโดยมิชอบ 3.หัวหน้าพรรคจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางให้มีการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หรือไม่


ด้าน นายจักรพงศ์ ชื่นดวง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากได้รับการแต่งตั้งมาเป็นหัวหน้าพรรค ได้ทำงานโดยยึดหลักความถูกต้องมาโดยตลอด รวมถึงทำงานโดยยึดตามหลักเกณ์ของกกต.เป็นที่ตั้ง เพราะตนเองนั้นเป็นเด็กวัด รวมถึงพ่อก็เป็นผู้นำชุมชนอยู่ที่จ.แม่ฮ่องสอน และได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอด ส่วนเรื่องของเส้นทางการเมืองก็ได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เพื่อมาช่วยเหลือแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ตลอดจน เสียสละ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงมีความคิดว่าตัวเองนั้นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไป เพราะได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุม


โดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่เสียหายต่อภาพลักษณ์ของพรรคและบ้านเมือง เน้นการทำงานเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก ส่วนเรื่องเงินที่ใช้จ่ายยอมรับว่า จำไม่ได้ว่าเอาใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จึงไม่มีเหตุผลสมควรอะไรที่จะต้องลาออก

ภายหลังชี้แจงเสร็จ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ได้นำธูปเทียนแพ มากราบขอขมา ต่อนายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรค แต่ก็ไม่ได้สร้างความพึงพอใจแก่คณะกรรมการบริหารพรรคที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้


หนำซ้ำทำให้ นายชนพงษ์ รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ พร้อมคณะกรรมการบริหาร รวม 9 คน ได้ยื่นหนังสือลาออก โดยแจงเหตุผลการยื่นหนังสือลาออก ว่า อุดมการณ์การทำงานของหัวหน้าพรรคไม่ตรง กับมติพรรค รวมถึงไม่ชอบการทำงานบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส และไม่มีธรรมาภิบาล คงทำงานร่วมกัน ต่อไปอีกไม่ได้

อย่างไรก็ตาม นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรค จะจัดตั้งกรรมการรักษาการณ์ขึ้นมา และจะมีการประชุมพรรค ภายใน 45 วัน เพื่อเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ก่อนหน้านี้พรรคไทยชนะเพิ่งยื่นจดทะเบียนกับกกต. เมื่อ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ นโยบายหลักของพรรคไทยชนะ เป็นพรรคของคนที่รวมตัวกันเพื่อทำงานให้พี่น้องประชาชนรากหญ้าอย่างแท้จริง จะพยายามผลักดันนโยบายที่ดินทำกิน แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาคการเกษตรทุกภูมิภาค เบี้ยคนพิการคนชรารวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรากหญ้าต่อไปในอนาคต เบี้ยบริหารให้แก่กรรมการวัด โบสถ์และมัสยิด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages