"Google แสดงความยินดีกับนักศึกษาหญิงไทยที่ได้รับทุนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการ Generation Google Scholarship 2021" - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 1, 2021

"Google แสดงความยินดีกับนักศึกษาหญิงไทยที่ได้รับทุนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการ Generation Google Scholarship 2021"

เมื่อเร็วๆ นี้ Google ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Generation Google Schoarship 2021 สำหรับนักศึกษาหญิงในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยในปีนี้ Google ได้มอบทุนการศึกษาใหักับผู้ที่ได้รับเลือกจำนวน 70 คน จาก 13 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ 1 ในผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาจากประเทศไทย ได้แก่ นางสาววรัญญา แสงชมภู ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages