เปิดตัวโครงการ 7 Inspirations ภาพยนตร์สั้นและสื่อสร้างสรรค์จากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการต้นแบบ ในรูปแบบ Virtual Concert Online - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, September 11, 2021

เปิดตัวโครงการ 7 Inspirations ภาพยนตร์สั้นและสื่อสร้างสรรค์จากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการต้นแบบ ในรูปแบบ Virtual Concert Online

 


ได้ฤกษ์วันดี 7 กันยายน 2564 เปิดตัวโครงการ 7 Inspirations 7 เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการต้นแบบ ถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สั้น และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีด้านคนพิการสู่สังคมไทยและโลกโดยจัดงานในรูปแบบ Virtual Concert Online


นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการผลิตสื่อที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความพิการ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคน ซึ่งหากสังคมตระหนักเข้าใจคุณค่า และศักยภาพของคนพิการ ก็จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยได้

“การถ่ายทอดเรื่องราวของคนพิการ เป็นภาพยนตร์สั้นและสื่อสร้างสรรค์ทั้ง 7 เรื่อง นำเสนอในแง่มุมที่น่าสนใจ ทั้งต่อการเข้าใจความคิด ความสามารถของคนพิการ และต่อการเข้าใจในการดูแลคนพิการ และส่งเสริมคนพิการได้อย่างเหมาะสม”

ด้าน ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การทำภาพยนตร์หรือสื่อด้านคนพิการนั้น มีความละเอียดอ่อนมาก ในมิติของการนำเสนอเรื่องราวจากคนๆหนึ่งซึ่งมีตัวตนจริงๆในสังคม ทีมงานต้องประชุมพิจารณาบทภาพยนตร์อย่างละเอียด และไม่ลืมที่จะคำนึงถึงการสื่อสารอย่างเหมาะสมไปยังคนพิการทุกประเภท

“ในเรื่อง The beautiful Mind (เรื่องของเด็กชายพิการด้านสติปัญญา) Nan The Barista (สาวน้อยพิการด้านออทิสติก) หรือ The light in My heart (น้องพั้นนักร้องคนพิการทางการมองเห็น)โทนเรื่องถูกนำเสนออย่างสดใส เน้นไปที่ภาพความสุขเป็นหลัก เพราะต้องการสื่อให้เห็นว่า ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานนั้น สำคัญมาก ๆ ต่อการใช้ชีวิตของคนเราแทบทุกคน ส่วนเรื่อง The Better Me และ He is my sun ลูกฉันเป็นแอลดี พยายามสะท้อนความจริงว่า ในบางเรื่องนั้น เกิดขึ้นแล้วหากตัวเราและครอบครัวไม่ยอมรับ จะทำให้ชีวิตไปต่อไม่ได้จริง ๆ การเข้าใจและสร้างพลังบวกในตัวเอง ร่วมกับกำลังใจของคนรอบข้าง จะช่วยให้คนพิการทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขได้”

สำหรับงานเปิดตัวโครงการ 7 Inspirations จัดในรูปแบบ Virtual Concert โดยมีเครือข่ายหน่วยงานด้านคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม ZOOM และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทาง Fanpage 7 Inspirations จากทั่วประเทศ โดยการจัดงานมีทั้งการเสวนามุมมองจากคนพิการต้นแบบ และการเปิดตัวภาพยนตร์ และสื่อสร้างสรรค์ทั้ง 7 เรื่อง และการแสดงขับร้องโดย น้องพั้น พัทธนันท์ อรุณวิจิตรสกุล รวมทั้งการแสดงเพลงพิเศษ เพลง ศรัทธา โดยนักแสดงรับเชิญ ด.ญ.ทอแสงระพี ถีถะแก้ว นายอัครพล ทองธราดลและคนพิการต้นแบบเจ้าของเรื่องได้แก่ น้องพั้น พัทธนันท์ อรุณวิจิตรสกุล คุณ เสาวลักษณ์ ทองก๊วย คุณ เนตรชนก จันทา คุณกาญจนา พิมพา คุณนับดาว องค์อภิชาต คุณ ฐิติพร พริ้งเพริด คุณ ภารดี อิ่มเอมคุณ รินชาติ โอวาทวรรณสกุล คุณมัทรี ขำมะโน และศิลปินรับเชิญ นิลโลหิต ร่วมแต่งเพลงให้กำลังใจคนพิการกันด้วย รวมทั้งชุดการแสดงจากทีม ทีม DBK-T21 DownSyndrome Bangkok - Trisomy 21

โดยผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง FB Fanpage และ YouTube Channel : 7 Inspirations

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages