Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนร่วมงานแบบ New Normal ในรูปแบบ Virtual Expo ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย พร้อมจัดเต็ม 11 วัน 30 กันยายน-10 ตุลาคม นี้ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 30, 2021

Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนร่วมงานแบบ New Normal ในรูปแบบ Virtual Expo ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย พร้อมจัดเต็ม 11 วัน 30 กันยายน-10 ตุลาคม นี้


 “Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)” แพลตฟอร์มของพลังร่วมขององค์กรด้านความยั่งยืนครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้จัดในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) นับเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่มีการรวมตัวของภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนจำนวนมากที่สุดจากการผสานความร่วมมือครั้งสำคัญของพันธมิตรที่เป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับโลกของประเทศไทยที่รับที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Word Industry leader ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และ อีกหลายองค์กรชั้นนำในเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)


พบกับนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทอล์คจากวิทยากรและนักปฏิบัติตัวจริง และแหล่งช้อปสินค้าจากธุรกิจยั่งยืนมารวมไว้ในที่เดียว ชมนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสวนาให้ความรู้ และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 – 10 ตุลาคม 2564 รวมทั้งหมด 11 วัน บนโลกออนไลน์ www.tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com เรียกได้ว่าเป็นพลังร่วมครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาร่วมกันเนรมิตงานครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง


เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเบฟ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และยังสอดคล้องตามพันธกิจของบริษัทที่มุ่ง ‘สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต’ แม้ในสถานการณ์ COVID-19 ไทยเบฟ และภาคีเครือข่ายพันธมิตรในด้านความยั่งยืนทุกภาคส่วนก็ยัง มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพลังกันขับเคลื่อน แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal ด้วยการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงาน Thailand Sustainability Expo ให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง (virtual) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเพราะจะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จากทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทาง โดยในปีนี้ นอกจากการเสวนาด้านความยั่งยืนแล้ว ในงานยังมีการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลกออกแสดง รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษาและเยาวชนด้วย อาทิ TSX Hackathon และ Waste Hero Award ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยตนเอง”

ทางด้าน ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า “GC ในฐานะของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบูรณาการตามกรอบ SDGs เราตระหนักว่าบทบาทในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ และต้องทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงได้ริเริ่ม “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” ภายใต้แนวคิด ยูเทิร์นเริ่มต้นที่ยู ที่นำการบริหาร

จัดการขยะครบวงจรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ โดยที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ GC ยังมีเป้าหมายในการยกระดับสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและผลลัพธ์ด้านความยั่งยืน โดยมีแผนงานที่ชัดเจนในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะไปถึง Net Zero ในปี 2050 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส นอกจากนี้แล้ว เรายังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงทั้ง Value chain เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าของเรา เข้ามามีส่วนร่วมในความมุ่งมั่นนี้ด้วยกัน ในฐานะพลเมืองโลก เราต้องการส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป และแน่นอนว่าเราไม่สามารถทำด้วยตัวคนเดียวได้ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องหันหน้ามาร่วมมือกัน Together to Net Zero ซึ่งทั้งหมดได้ถูกจัดแสดงไว้ใน GC Virtual Exhibition ภายใต้ธีม ESG: the Path to Sustainability ในมิติการดูแลสังคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เราได้เร่งช่วยเหลือสังคมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความร่วมมือกับพันธมิตร ดำเนินโครงการ ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศชาติ และประชาชน อาทิเช่น โครงการล้านความห่วงใย ที่ส่งมอบชุด PE Gown ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไปแล้ว 4 ล้าน ชุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งภายในงานมีโซน TSX Market Place ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่สแนคบาร์ ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและสุขอนามัย LUFFALA ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักน้ำนมข้าว ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหู และแกงหมูชะมวง ผลิตโดยศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง เป็นต้น GC มีแนวคิดว่า ความยั่งยืน ต้องยั่งยืนได้ในทุกสภาวะ ซึ่งการจัดงาน TSX 2021 นี้ นับเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย แม้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 และในครั้งนี้ยิ่งพิเศษคือ เป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนในรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกในอาเซียน ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่เข้าชมงานนี้ทุกท่าน จะได้ทั้งแนวคิดและแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน”

และ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทอาหารทะเลระดับโลก ไทยยูเนี่ยนได้ตั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืนในการที่จะ ‘สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลของเรา’ หรือ Healthy Living, Healthy Oceans เพื่อสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจควบคู่กันไป โดยการทำงานผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ทั้งในด้านการดูแลห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อวัตถุดิบจากเรือประมงที่ถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบเราให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ดูแลความปลอดภัย และสิทธิแรงงาน ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคมไปพร้อมกัน นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการทำ Blue financing หรือการเงินเพื่อความยั่งยืน ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 และเป็นส่วนหนึ่งของภาคีภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนได้เห็นภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมของเราได้มากยิ่งขึ้น”


สำหรับงานนี้ ไทยเบฟ ตอกย้ำแนวคิด “Water of Life น้ำแห่งชีวิต” เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตเพื่อให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social และ Governance) เป็นแกนในการขับเคลื่อน ส่งผลให้ทุก ๆ โครงการสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยจะนำเสนอเรื่องราวผ่านเสียงสะท้อนจากบุคคลที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตจากโครงการต่างๆ อาทิ “โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาวและโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม” “บ้านห้วยขาบ” “PHUKET MODEL” และโครงการที่มีกรอบความร่วมมือและวัดผลได้อย่างชัดเจน ที่ขาดไม่ได้ คือร่วมตื่นตาตื่นใจที่สุด เมื่อคลิกลิงค์ ไปชม Water of Life Experience 360° Virtual Tour จากไทยเบฟ

Thailand Sustainability Expo 2021 มีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) โดยในงานแบ่งเป็น 7 โซนหลัก ดังนี้

1. โซน TSX Town Hall เป็นเวทีสำหรับ พิธีเปิด-ปิดงาน และการมอบรางวัลกับผู้ชนะในกิจกรรมต่างๆ

2. Innovation Pavilion จุดไฮไลท์ รวบรวมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจากทั่วมุมโลก อาทิ SEA BIN (เครื่องดูดขยะทะเล) PAVEGEN (แผ่นปูพื้นสร้างพลังงาน) และอาหารจากอากาศ (AIR-PROTEIN) เข้าชมนิทรรศการได้แบบ 360 องศา เรียนรู้เรื่องราวทางแก้ไขปัญหาเพื่อโลก และสนุกกับเกมมากมาย แบ่งเป็น 3 โดมสำคัญคือ “เปลี่ยนขยะเป็นคุณค่า” “แปลงเป็นพลังงานสะอาด” “ปรับชีวิตสู่สมดุล”

3. โซน Corporate Pavilion เป็นการรวบรวมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภาคีเครือข่าย นอกจากบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยแล้ว ยังมีการโชว์นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา และมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย โดยจำลองบรรยากาศให้เหมือนเดินชมนิทรรศการอยู่ในสวนร่มรื่น เป็นกันเอง

4. โซน Marketplace เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของธุรกิจรายย่อยมากกว่า 100 ร้านค้าที่มานำเสนอสินค้าหรือแนวคิดด้านการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสามารถซื้อขายได้จริง แนวสินค้ามี 3 ธีม ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

5. โซน Art for Sustainability โซนโชว์งานศิลปะ อาทิ งานศิลปะสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก Bangkok Art Biennale ภาพถ่ายที่สะท้อน Sustainability จากสมาคมถ่ายภาพฯ และกิจกรรม Art Community จากแบรนด์ SangSom

6. โซน Main Stage ร่วมฟังไอเดีย ตัวอย่างการลงมือทำ การแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จจากวิทยากรมากกว่า 50 ชีวิตที่จะมาให้ความรู้เรื่องความยั่งยืน และพบกับทอล์คสร้างแรงบันดาลใจจากองค์กรชั้นนำ และ เหล่า influencers รักษ์โลกและทำเพื่อสังคมอย่างจริงจัง

7.C asean เรียนรู้ข้อมูลของ ซี อาเซียนองค์กรสำคัญที่จัดงาน TSX และเป็นจุดแลกแต้ม TSX Shaper Points

ทั้งนี้ทุกโซนสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมสะสมแต้ม TSX Shaper Points เพื่อแลกรับส่วนลดร้านค้าในงาน และรางวัลสุดประทับใจ (จำนวนจำกัด) TSX2021 งานเดียวที่ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับคำตอบเพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น เป็น แพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนแบบออนไลน์ที่มีภาคีเครือข่ายมากที่สุด และเป็นเวทีแห่งโอกาสที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เพราะมีกิจกรรมการประกวดเพื่อเชื่อมโยงเยาวชนให้ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาทางออกให้โลกน่าอยู่มากขึ้น ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของกลุ่มไทยเบฟที่นำมาสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง สามารถเข้าไปติดตาม TSX2021 ได้ที่ Line และ Facebook: TSXOfficial และเข้าสู่โลกออนไลน์ด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทาง www.tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages