มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี ดันทักษะดิจิทัลเยาวชนบนเวที ASEAN DSE เผยโฉมตัวแทนเด็กไทย มุ่งสู่การแข่งขันรอบภูมิภาค - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 22, 2021

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี ดันทักษะดิจิทัลเยาวชนบนเวที ASEAN DSE เผยโฉมตัวแทนเด็กไทย มุ่งสู่การแข่งขันรอบภูมิภาค

• ฉลองการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers เข้าสู่ปีที่ 5 ทีม Youth Forward จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โชว์ความสามารถโดดเด่นคว้าแชมป์ระดับประเทศไปครอง

• นับตั้งแต่ปี 2560 การแข่งขันนี้ได้ติดอาวุธความรู้ทางดิจิทัลให้แก่เยาวชนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วมากกว่า 25,000 คน

กรุงเทพมหานคร, 22 กันยายน 2564
– มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) เดินหน้าจัดการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยผลการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ ทีม ‘Youth Forward’ จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN DSE ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นในเดือน ตุลาคมนี้ ผ่านรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะได้ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการคิดค้นแนวคิดที่มีศักยภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์, การประยุกต์ใช้งานได้จริง, การริเริ่มนวัตกรรมใหม่และการนำเสนอแผนงานที่น่าสนใจ

ทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ‘Youth Forward’ ประกอบด้วย นางสาวรดา ประไพกรเกียรติ และ นางสาวกัญจรีย์ ศุภวิทยา จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กับโครงการที่มุ่งลดช่องว่างในกลุ่มคนทำงานภาคเกษตรกรรม ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มเกษตรกร วางรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

นางสาวรดา ประไพกรเกียรติ จากทีม Youth Forward
กล่าวว่า “พวกเรามองว่า Data Science เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะมีส่วนช่วยในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสายอาชีพ ถ้ามีทักษะเชิง Data จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ จะทำให้เราวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น สาเหตุที่ทีมของเราเลือกหัวข้อเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม เพราะเป็นหัวข้อที่ยังไม่ถูกพูดถึงมากเท่าที่ควร ประกอบกับภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศในอาเซียน แต่กลับพบว่ายังมีอุปสรรคและช่องว่างในหลายด้าน เช่น การขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอ จุดมุ่งหมายของเราจึงต้องการยกระดับให้เกษตรกรที่จัดเป็นกลุ่ม Blue Collars มีรายได้เทียบเท่ากับกลุ่ม White Collars ค่ะ”

นางสาวกัญจรีย์ ศุภวิทยา จากทีม Youth Forward
เผยความรู้สึกว่า “การแข่งขัน ADSE 2564 เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ทักษะนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการสื่อสาร ต้องสื่อสารให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ นอกจากนี้ ยังได้เสริมทักษะด้านการทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม เพื่อร่วมกันทำงานให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ส่วนตัวเชื่อว่าทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นอย่าง Soft Skill เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นกัน นอกจากนี้ ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ถ้าปลูกฝังทักษะที่เสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างแท้จริง เช่น Data Science, ทักษะด้านดิจิทัล จะทำให้นำไปต่อยอดได้ เพราะเด็กรุ่นใหม่เป็นคนที่มีไอเดียแล้วกล้าที่จะลงมือทำ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ”

การแข่งขัน ASEAN DSE ประจำปี 2564 มุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาทักษะที่จำเป็นของเยาวชนผ่านหลากหลายกิจกรรมตลอดการแข่งขัน อาทิ การจัดอบรมด้าน Data Analytics และการแข่งขันที่ดึงศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งโครงการในปีนี้ได้มีเพิ่มเติมเรื่องของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความยั่งยืนเข้ามาจากธีมเดิมที่ยึดแนวทางในการแก้ปัญหาทางสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกทั้ง ยังร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ใน 10 ประเทศอาเซียนเพื่อเปิดการอบรมกับกลุ่มเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเยาวชนที่มีความบอกพร่องทางด้านร่างกาย ในส่วนของความร่วมมือกับองค์กร NGO ต่างๆ ได้รวมถึงการฝึกอบรม SAP Analytics Cloud ให้กับคณาจารย์และนักศึกษากว่า 11,782 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 158% (ปี 2563 มีเยาวชนและอาจารย์ร่วมอบรม 4,563 คน) และปีล่าสุดมีนักเรียน 714 คนจาก 10 ประเทศทั่วทั้งอาเซียนร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศก่อนเข้าสู่รอบชิงฯ ในระดับภูมิภาค

นายเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า
กล่าวว่า “ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 5 สำหรับการแข่งขัน ASEAN DSE ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กลุ่มเยาวชนที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต โดยปีนี้เราได้เพิ่มหัวข้อด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้าไปเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของโครงการ สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสำคัญของอาเซียนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เอสเอพี มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดรับความหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ และชื่นชมความตั้งใจของเหล่าเยาวชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเต็มที่ เชื่อมันว่า ASEAN DSE จะช่วยเสริมพลังของเยาวชนอาเซียนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตและปูทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ดร. หยาง มี เอ็ง กรรมการบริหารของมูลนิธิอาเซียน กล่าวเสริม “ASEAN DSE คือ โครงการที่สะท้อนถึงปณิธานของมูลนิธิและ เอสเอพี ที่มีร่วมกัน ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนอาเซียน ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญท่ามกลางการสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาขยายขีดความสามารถและรับมือสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต เรารู้สึกประทับใจกับผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้นำเสนอสตอรี่บอร์ดโครงการโดยขับเคลื่อนจากอินไซต์เชิงลึก ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มล้ำสมัย เราเชื่อมั่นว่าเยาวชนอาเซียนจะสามารถวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนต่างๆ มีความก้าวหน้า และเราหวังว่าความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้นในภายภาคหน้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ต่อไป”

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 1,200 คน สำหรับรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ระดับประเทศ มีดังต่อไปนี้

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม ‘Caffeine’ ประกอบด้วย นางสาวจิณณ์ รัชโน และ นายกศิฐ์กฤษฎิ์ จันทะเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียน Catholic Junior College (ประเทศสิงคโปร์) กับโครงการซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะทางการแพทย์

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม ‘Double T’ ประกอบด้วย นางสาวธิตา ว่องวานิช และ นายธาม กาลวันตวานิช จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการซึ่งมุ่งวางกลยุทธ์การจัดการของเสียอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอน

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีม Youth Forward ร่วมการแข่งขัน ADSE ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบรอบตัดสิน ได้ทาง https://www.facebook.com/ASEANFoundation

                                                      # # #

เกี่ยวกับการแข่งขัน ASEAN DSE

ASEAN DSE เป็นโครงการระดับภูมิภาคโดยมูลนิธิอาเซียนและ เอสเอพี ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมและการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียน นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2560 ASEAN DSE ได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน 24,369 คน อาจารย์ 2,246 คน จาก สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษากว่า 624 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 135 แห่งในภูมิภาคที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เยาวชนที่ด้อยโอกาสกว่า 4,000 คนได้รับประโยชน์จากการเปิดใช้งานของโปรแกรมเช่นกัน ASEAN DSE ดึงดูดเยาวชนให้พัฒนาโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้แก่ น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล (SDG 6) พลังงานสะอาดราคาไม่แพง (SDG 7) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ( SDG 11), การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) และ Climate Action (SDG 13) โดยใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ SAP Analytics Cloud เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASEAN DSE จากเว็บไซต์ (www.aseandse.org) หรือ Facebook Group

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการแข่งขัน ASEAN DSE 2021 ต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนเยาวชนผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชนทั่วทั้งภูมิภาค และสนับสนุนธีมหลักของประธานอาเซียน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม คือ “We Care, We Prepare, We Prosper.”


เกี่ยวกับ มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)

หลังจากที่ประชาคมอาเซียนก่อตั้งมาได้ 3 ทศวรรษ บรรดาผู้นำอาเซียนต่างตระหนักได้ว่า การแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิก การสร้างจิตสำนึกของความเป็นอาเซียน และการติดต่อสื่อสารกันหว่างประชาชนยังคงไม่เพียงพอ ซึ่งความวิตกกังวลดังกล่าวส่งผลมีการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียนขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 มูลนิธิอาเซียนก่อตั้งโดยอาเซียนเพื่ออาเซียน ด้วยวิสัยทัศน์เพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความมั่งคั่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก อัตลักษณ์ ปฏิสัมพันธ์ และพัฒนาการของประชาชนในอาเซียน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอาเซียนได้ที่ www.aseanfoundation.org


เกี่ยวกับ เอสเอพี (SAP)

ในฐานะบริษัทด้านคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย SAP HANA® เอสเอพี เป็นผู้นำตลาดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นระดับองค์กร ที่ได้ช่วยเหลือองค์กรขนาดต่างๆในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น โดย 77% ของรายได้จากการทำธุรกรรมของโลกนั้นเกิดขึ้นบนระบบของเอสเอพี นอกจากนี้เทคโนโลยีแมชชีน เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงของเอสเอพี ช่วยเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าให้เป็นอินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอสเอพีช่วยให้ผู้คนและองค์กรเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เราลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างที่ต้องการและต่อเนื่อง ชุดแอพพลิเคชั่นและบริการครบวงจรของเอสเอพี ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐกว่า 25 อุตสาหกรรม สามารถทำกำไร ปรับตัว และสร้างความแตกต่างได้ ด้วยเครือข่ายลูกค้าพาร์เนอร์ พนักงาน และผู้นำทางความคิดที่มีอยู่ทั่วโลก เอสเอพีช่วยให้โลกดำเนินงานได้ดีขึ้นและปรับปรุงชีวิตของผู้คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sap.com

                                                     # # #
คำแถลงการณ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของปีพ. ศ. 2538 คำต่างๆ เช่น "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประมาณการณ์" "คาดว่า", "ตั้งใจ" "อาจ" "ควร" และ "จะ" และสำนวนที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเอสเอพี ถือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เอสเอพีไม่มีข้อผูกมัดในการเผยแพร่หรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณชน แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของเอสเอพี จะถูกกล่าวถึงอย่างละเอียดยิ่งขึ้นในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดของเอสเอพี ในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นต่อ SEC ผู้อ่านต้องได้รับการเตือนว่าอย่าให้เชื่อมั่นในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์เหล่านี้เกินควร ซึ่งได้ระบุไว้ในวันที่พูดเท่านั้น

© 2020 SAP SE สงวนลิขสิทธิ์.

SAP และผลิตภัณฑ์และบริการของ SAP อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้รวมถึงโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SAP SE ในประเทศเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ โปรดดู https://www.sap.com/copyright สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและประกาศต่างๆ


หมายเหตุบรรณาธิการ:

สามารถรับชมและดาวน์โหลดฟุตเทจสต็อกขนาดมาตรฐานสำหรับการออกอากาศและรูปภาพไฟล์ดิจิทัลสำหรับประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ www.sap.com/photos โดยคุณสามารถค้นหาไฟล์ภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงตามความเหมาะสมกับช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของคุณ หากต้องการติดตามวิดีโอนำเสนอเรื่องราวในหัวข้อต่างๆ ติดตามได้ที่ www.sap-tv.com จากเว็บไซต์นี้ คุณสามารถฝังวิดีโอลงในเว็บเพจของคุณเองรวมถึงแชร์วิดีโอผ่านลิงก์อีเมลและสมัครรับฟีด RSS จาก SAP TV

สำหรับลูกค้าที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เอสเอพี:

ศูนย์ลูกค้าทั่วโลก: +49 180 534-34-24

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา: โทร 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages