งานสัมมนา “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 30, 2020

งานสัมมนา “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal

 


เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนา “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21” พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตที่ภาคธุรกิจต้องรู้ ทั้งในด้านการทำงานแบบมืออาชีพ การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการทำงานร่วมกับคนในองค์กร ที่เป็นองค์ความรู้ในมุมมองในระดับสากลและระดับประเทศ ที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำพาองค์อยู่รอดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พร้อมด้วยเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการเตรียมพร้อมรับบุคลากรรุ่นใหม่และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับองค์กร จึงขอเชิญผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมงานฟรี พร้อมรับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตฟรี! ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่http://reg.arip.co.th/competency เพิ่มเติมโทร. 02-642-3400 ต่อ 2105

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages