ซีพีเอฟ สนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 28, 2020

ซีพีเอฟ สนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน”ซีพีเอฟ สนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ด้วยการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่สร้างมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ไม่เกิดขยะของเสียกับสิ่งแวดล้อม

พลังงานหมุนเวียน เป็น 1 ทางเลือก ที่ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญและเลือกใช้อย่างเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น โซล่าร์รูฟท็อป (ติดตั้งบนหลังคา) โซล่าร์ฟาร์ม (ติดตั้งบนพื้นดิน) ไบโอก๊าซ และพลังงานจากชีวมวล เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้ากระแสหลัก สนับสนุนการเดินหน้าองค์กรสู่เป้าหมาย “Carbon Neutral” ในปี 2573

https://youtu.be/6VZkJTlF0yg

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages