ภาคอุตสาหกรรมการผลิตถึงเวลาปรับตัวใหญ่ ชี้ยุคดิจิตอล โควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ ด้านผู้ประกอบการไทยตบเท้าร่วมงานโพรแพ็ค เอเซีย 2020 หาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ พบผู้นำนวัตกรรม ร่วมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลก - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, October 20, 2020

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตถึงเวลาปรับตัวใหญ่ ชี้ยุคดิจิตอล โควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ ด้านผู้ประกอบการไทยตบเท้าร่วมงานโพรแพ็ค เอเซีย 2020 หาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ พบผู้นำนวัตกรรม ร่วมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลก

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยทุกขนาดไหวตัวปรับหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างธุรกิจยั่งยืน รับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ขณะที่โควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ ด้านอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คาดงานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุคใหม่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ (Robot) อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) พร้อมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ และที่งานแสดงจริงที่ไบเทค บางนา

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลและโควิด-19 ว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านเป็นชีวิตวิถีใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัว เช่นเดียวกับภาคอุคสาหกรรมการผลิตที่มีการพัฒนาและปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว วันนี้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมมนุษย์ในทุกๆ ด้าน ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต เห็นได้จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในทุกขนาด โดยเฉพาะขนาดกลาง ขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) และสตาร์ทอัพ ต้องยกระดับ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการผลิต (Transformation) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากขึ้น พร้อมศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของตลาด

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวถึงความน่าสนใจและความสำคัญของงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ต่ออุตสาหกรรมการผลิตไทยว่า งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภคถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของไทย ซึ่งวันนี้ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากบ้างน้อยบ้าง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้น โดยมีโควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ

ซึ่งการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ต้องการมีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีการเจรจาและมีมูลค่าการค้ามากขึ้น พร้อมทั้งเน้นในการอัปเดตเทรนด์ที่เกิดขึ้นทามกลางสถานการณ์โควิด-19 แนวโน้มสถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและนักธุรกิจได้ติดต่อพูดคุยกันโดยตรง การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) รวมถึงการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ มองเห็นแนวทางของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ในอนาคต รูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Exhibition) โดยรวมการจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจแบบทั่วไป (Physical Exhibition) และการจัดงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) สามารถนัดหมายเจรจาธุรกิจล่วงหน้า รวมถึงชมกิจกรรมสัมมนาที่จะเกิดขึ้นภายในงานฯ ได้ตลอดระยะเวลาของการจัดงานฯ

สำหรับธุรกิจในกลุ่ม เอสเอ็มอี มีการเปิดพื้นที่โซน เอสเอ็มอี ขึ้นโดยเฉพาะ โดยมีไฮไลท์ คือ กิจกรรมให้ความรู้ คำปรึกษา นำเสนอไอเดียใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ อาทิ ศูนย์ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี (SME Consultation Center) ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาให้คำปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ เอสเอ็มอี พร้อมโครงการส่งเสริมต่างๆ ทั้ง การประกวด ThaiStar Packaging Awards การบ่มเพาะ Brand DNA เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้า IDEA Theatre เพิ่มไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างแบรนด์ และเวทีถ่ายทอดความสำเร็จจากสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการชั้นนำ

นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สำหรับจัดแสดงสินค้าที่รณรงค์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนทางสังคม Sustainability Square เป็นพื้นที่จัดแสดงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ว่าจะสามารถสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร ภายใต้พันธสัญญาที่ทุกคนจะต้องสร้างความยั่งยืนให้กับอนาคตร่วมกัน และได้นำเสนอให้ผู้ร่วมงานเห็นการมีส่วนร่วมของผู้จัดงานแสดงสินค้าในการเป็นผู้จัดงานที่สร้างความยั่งยืน

ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ได้มีการดำเนินการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) และตามมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด อาทิ การควบคุมความหนาแน่นของผู้ร่วมจัดแสดงงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน การจัดวางพื้นที่และการเว้นระยะห่างของทางเดิน การลดการสัมผัสด้วยระบบการลงทะเบียนและบัตรเข้างานอิเล็กทรอนิกส์ (e-badge)

สำหรับงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น เป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ยา-เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.propakasia.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages