ภาพข่าว “ลงนาม MOU ส่งเสริม SMEs และ Startups นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ” - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 10, 2020

ภาพข่าว “ลงนาม MOU ส่งเสริม SMEs และ Startups นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ”

 


ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs / Startups” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startups นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดขั้นตอนด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบจัดการองค์กรที่สำคัญ อาทิ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages