อีซูซุเชิญชวนเยาวชนประกวดวาดภาพ ส่งเสริมสุขภาพดี ผ่านโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 12, 2020

อีซูซุเชิญชวนเยาวชนประกวดวาดภาพ ส่งเสริมสุขภาพดี ผ่านโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าประกวด ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” กิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ สำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย รอบคัดเลือก ในหัวข้อ “ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิดเรื่องสุขภาพ” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ 

กลุ่มตรีเพชรโดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา นับเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงระดับโลก ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถยับยั้งให้ยุติลงได้อย่างถาวร แต่ในวิกฤติอันร้ายแรงนี้ นับว่ายังมีเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อย่าง ยอดเยี่ยม ดังนั้นเพื่อเป็นการเน้นย้ำและปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกสาธารณสุขที่ดี อีซูซุจึงอยากเชิญชวนเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถทางศิลปะ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” เพื่อต่อยอดจินตนาการให้ก้าวไกลพร้อมฝึกฝนการใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลร่วมกับการทำงานเป็นทีมเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในอนาคตในช่วงที่มีเวลาว่างจากการเรียนอีกด้วย”

โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้ร่วมแสดงความสามารถทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นทีม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (เยาวชน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แข่งขันทั้งหมดรวม 2 รอบ ซึ่งทีมที่สามารถผ่านรอบคัดเลือกมาได้นั้น จะต้องทำการแข่งขันพร้อมกันอีกครั้งด้วยหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่แบบสด ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางคณะกรรมการตัดสิน ภายในเวลาจำกัดเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งทีมที่มีผลงานโดดเด่น มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงการตีความตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

• รางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน)

• รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)

• รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท

สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม

(1 ทุนต่อ 1 ทีม)

ซึ่งในปีนี้ โครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินดังนี้ นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี จากภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด 11 ½ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ พร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียนและลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2563” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 มกราคม 2564 และประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ 29 มกราคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-966-2127-9 และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages