รัฐบาลผนึกกำลังเอกชนพร้อมเชฟระดับโลก จัดโครงการ “Thailand Street Food Festival 2020” ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างมาตรฐาน Street Food สไตล์ New Normal เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 7, 2020

รัฐบาลผนึกกำลังเอกชนพร้อมเชฟระดับโลก จัดโครงการ “Thailand Street Food Festival 2020” ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างมาตรฐาน Street Food สไตล์ New Normal เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลัง ธนาคารออมสิน, บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม แบรนด์เวิลด์แก๊ส, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายน้ำดื่มสิงห์, บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตรามะลิ, บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt, บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ถั่ว พริกป่น พริกไทย และเครื่องเทศตราไร่ทิพย์, บริษัทไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวกะทิ100% ตราอร่อยดี, และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บริหารจัดการโดย บริษัทเทสอิงค์ เอเชีย จำกัด และ บริษัท พลัส วัน เอ็กซิบิชั่น จำกัด จัดงาน “Thailand Street Food Festival 2020 สุดยอดสตรีทฟู้ด ระดับประเทศแห่งปีวิถี New Normal” โดยโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม Street Food ของไทยทั่วประเทศ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในทั้งส่วนภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีของ Street Food ไทยในสไตล์ New Normal ช่วยสร้างความมั่นใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยว และผู้บริโภคในประเทศไทย หวังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย อันมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดธุรกิจ Street Food ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 ผ่านโครงการที่จัดขึ้น

โครงการนี้ จะมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยครั้งแรก เริ่มต้นเมื่อ วันที่ 2-4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ลาน C,D บริเวณลานหน้า central world จากนั้นเดินหน้าต่อไปยังต่างจังหวัด ได้แก่
ครั้งที่ 2 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ 3 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 4 วันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต 

และ ครั้งที่ 5 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี 

โดยสถานที่ทั้ง 5 แห่งดังกล่าวถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีอาหารอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคค่ำ (Night Tourism) และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนั้นจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของไทยและโปรโมทการท่องเที่ยวด้านอาหารของไทย (Gastronomy Tourism) โดยใช้ Street Food เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Street food) ในประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องจากอาหารไทยได้รับการยอมรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงเห็นได้ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จะเป็นส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นฟู ตามโยบายรัฐบาล โดยในปี 2563 นี้ จะจัดให้มี โครงการ“Thailand Street Food Festival 2020 สุดยอดสตรีทฟู้ด ระดับประเทศแห่งปีวิถี New Normal” 

โดยเริ่มกิจกรรมแรกในกรุงเทพ ณ บริเวณลานหน้า central world คาดว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ต่อ 1 วัน โอกาสนี้ รัฐบาล ได้จัดให้มีโครงการ “Thailand Street Food Festival 2020 สุดยอดสตรีทฟู้ด ระดับประเทศแห่งปีวิถี New Normal” เพื่อเป็นเวทีโปรโมทการท่องเที่ยวด้านอาหารของประเทศไทย GASTRONOMY TOURISM เนื่องจาก STREET FOOD เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยประมาณการว่าจะมีเงินหมุนเวียนประมาณกว่า 200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน”

ในส่วน คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม แบรนด์เวิลด์แก๊ส เปิดเผยว่า “บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม Street Food ของไทยทั่วประเทศ และ โปรโมทการท่องเที่ยวด้านอาหารของไทย (Gastronomy Tourism) พร้อมช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดธุรกิจ Street Food ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 ผ่านโครงการที่จัดขึ้น”

สำหรับ ธนาคารออมสิน ได้นำร้านค้าสมาชิกโครงการ GSB Street Food เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ จำนวน 60 ร้านค้า ซึ่งเป็นร้านค้าที่มีความโดดเด่นด้านรสชาติ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีตลาดในการจำหน่ายสินค้าและช่วยให้ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าราคาประหยัด อันจะเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทธนาคารออมสินในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ที่มุ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้หลุดพ้นจากความยากจน และยกระดับรายได้ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากการหาตลาดให้สมาชิกได้จำหน่ายสินค้าแล้ว ธนาคารยังมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย โดยรวบรวมองค์ความรู้ในทุกด้านที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและการทำธุรกิจ การให้ข้อมูล ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การคัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การวางกลยุทธ์การตลาด การสร้างช่องทางการขาย และการหาลูกค้าไปจนถึงการให้สินเชื่อ ธนาคารออมสินจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความยั่งยืนต่อไป

มร.ชิฮิโระ คุระตะ ประธาน บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของเครื่องดื่มวิตามินซีแบรนด์ C-vitt เปิดเผยว่า “เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้บริษัทอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาต่อยอดธุรกิจ Street Food ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 และรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ C-vitt เป็นเครื่องดื่มที่พัฒนามาจากแบรนด์ญี่ปุ่น และมีวิตามินซีสูง 2 เท่า (ของปริมาณแนะนำต่อวัน) แบรนด์แรกของไทย ซึ่งมีส่วนในการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและต่อต้านอนุมูลอิสระ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้คนไทยมีสุขภาพดีทุกวันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยอย่างยั่งยืน”

คุณสุดถนอม กรรณสูต กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด เจ้าของแบรนด์ นมตรามะลิ เปิดเผยว่า “เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจโดยรวมถดถอย แต่บริษัทเราในฐานะที่เป็นผู้นำตลาด มียอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และส่งผลให้ภาพรวมตลาดกลุ่มนมข้นหวานเติบโตขึ้นด้วย จึงอยากร่วมช่วยสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม Street Food ของไทยทั่วประเทศ ผ่านทางโครงการที่จัดขึ้น”

ทางด้านเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์สองดาวคนไทยคนแรกของโลกในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน “Thailand Street Food Festival 2020 สุดยอดสตรีทฟู้ด ระดับประเทศแห่งปีวิถี New Normal” เปิดเผยว่า “โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดธุรกิจสตรีทฟู้ดของประเทศไทยให้มีความเป็นมืออาชีพโดยร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด ให้มีความรู้เพียบพร้อมสำหรับการบริหารจัดการ Street food ให้มีความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมฯลฯ โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และยิ่งใหญ่ระดับโลก พร้อมคัดสรร Street Food ระดับ 5 ดาว กว่า 80 ร้านค้า พร้อมค้นหาสุดยอดสตรีทฟู้ดของไทยเพื่อพัฒนาเข้าระบบอุตสาหกรรมครบวงจรเข้าสู่ระดับนานาชาติ และอีกไฮไลต์คือ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือ Line @thaistreetfood ลุ้นรับ Gift Voucher สำหรับรับประทานฟรี วันละ 200 ใบ มูลค่าใบละ 100 บาท นอกจากนี้จะมีการโหวตคะแนนจากประชาชน เพื่อหาสุดยอด Thailand Street Food Star 2020 และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่จะมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับงานนี้อย่างล้นหลาม จึงขอเรียนเชิญพี่น้องคนไทย อย่าพลาด มาร่วมงานนี้ ครับ”

#thailandstreetfood #thaistreetfoodfestival

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages