“ท่ามกลางวิกฤติ ธุรกิจต้องรอด!! ” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรมปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า (DiProm Genius Transformation : DGT) พัฒนายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการการยุคใหม่ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 4, 2021

“ท่ามกลางวิกฤติ ธุรกิจต้องรอด!! ” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรมปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า (DiProm Genius Transformation : DGT) พัฒนายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการการยุคใหม่

กิจกรรมปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า (DIProm Genius Transformation : DGT) โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม DGT เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาและบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual และ จัดกิจกรรมในรูปแบบ online มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง online กว่าร้อยกิจการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมสนทนาในพิธีเปิดงาน


ภายในงานยังได้รับเกียรติจากกูรูชั้นนำด้านการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ คุณโอฬาร วีระนนท์, CEO-Co-Founder Durian Corporation Co.,Ltd. มาช่วยสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ Scale up your business และคุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี, ผู้ช่วยรองประธานกรรมการอาวุโส / ผู้บริหาร - Charoen Pokphand Group (เครือเจริญโภคภัณฑ์) President - CP ORIGIN (พัฒนา SME) มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ The next step toward future economy รวมทั้ง กิจกรรม Networking and Ice breaking โดยคุณชัยสิทธิ์ ตันติพงศา วิทยากรดานการสรางแรงบันดาลใจ และTeam building

DIProm Genius Transformation : DGT เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ท่านเรียนรู้แนวทางการนำพาธุรกิจในแต่ละรูปแบบ ให้อยู่รอดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน สถานการณ์ที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ ฉีกทุกทฤษฎีในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา หลายกิจการต้องหยุดนิ่ง แต่อีกหลายธุรกิจกลับเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด พวกเขาเหล่านั้นทำอย่างไร คิดอย่างไร และวางแผนเช่นไร เรียนรู้ผ่านกูรูผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ หลากหลายกิจการ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนากฎเกณฑ์ใหม่ในแบบเฉพาะธุรกิจไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 64 - 18 กันยายน 64

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

6 ส.ค. 64 ปูเส้นทาง สร้างแนวคิด ด้วย Design Thinking เทคนิคการปรับแต่งความคิด เตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต กับคุณบุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์, Innovation Management Consultant และ Co-Founder of Explorit BE C Co.,Ltd. ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพัฒนาและบ่มเพาะ เพื่อการพัฒนาการ และต่อยอดธุรกิจ

20 ส.ค. 64 เพราะการมี Data ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด ร่วมรับฟังแนวคิดจากคุณกล้า ตั้งสุวรรณ CEO Wisesight Co., Ltd. ผ่านหัวข้อ : Data Science for Business VS Digital Business Model

เพราะการพัฒนาธุรกิจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามร่วมฟังแนวคิดผ่านมุมมอง ดร. ชนัดดา อารีวงศ์ หัวหน้าส่วนวางแผนและผลิตสื่อโฆษณา ฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านหัวข้อ HRM & HRD และ เทคนิคการบริหารงานบุคคล โดย เพิ่มเติมด้วย กิจกรรมอบรม Marketing Insight และ ปรับแผนการตลาดเชิงลึกสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมความเข้มข้นด้วยกิจกรรมอบรม DGT Business Planning & Problem Solving For Business โดย คุณยิ่งอนงค์ อัตถศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และทิศทางการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

27 ส.ค. 64 ร่วมสื่อสารเรื่องราวผ่านแบรนด์ไปกับคุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี ผู้ก่อตั้งและเจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu ในหัวข้อ Brand Storytelling & Crisis Management in Digital Age เล่าแบรนด์ให้โลกจำ เทคนิคการ "คิด" เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เสริมด้วยกิจกรรมเทคนิคการขาย พร้อมแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

ต่อเนื่องด้วย คุณจรีพร จารุกรสกุล บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และร่วมพูดคุย ในหัวข้อ : Plan for impact : Turn the business to positive และ การวางแผนรับแรงกระทบ พลิกธุรกิจเป็นพลังบวก นอกจากนี้ยังได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ Mindset ต่าง ๆ โดยคุณวรวุฒิ อุ่นใจ อดีตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผ่านหัวข้อ : ways of thinking : business survive และเทคนิควิธีคิด ธุรกิจอยู่รอด

3 ก.ย. 64 รับฟังแนวคิดการบริหารการเงิน รวมทั้งหลักบริหารจัดการภาษีในสิ่งที่ธุรกิจต้องรู้

โดย คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เพิ่มเติมความพิเศษด้วย Financial innovation and investment นวัตกรรมทางการเงินกับทางเลือกแห่งการลงทุนในอนาคต โดย คุณพรทิพย์ กองชุน Chief Operating Officer & Co-founder ของ Jitta

10 ก.ย. 64 เพราะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจึงต้องก้าวตามให้มทันในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง ร่วมฟังเทคนิคและแนวคิดดีๆโดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง นักการตลาดดิจิทัล ผ่านหัวข้อ: Digital Marketing Strategies และ กลยุทธ์และศาสตร์แห่งการตลาดในโลกดิจิทัล

อัดแน่นด้วยสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด การเข้าสู่แหล่งเงินทุน ต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ โดย คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผ่านหัวข้อ Finding New Sources of Funding in Challenging Time นอกจากนั้น มารู้ทันทุกกฎหมายที่เข้าใจง่ายไปกับ อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ สำนักกฎหมายที่ปรึกษามหิศร เสนาธรรมรักษ์ ผ่านหัวข้อ Law For Business กฎหมายกับธุรกิจ

17 ก.ย. 64 เสริมสร้างความแกร่งด้วยกิจกรรมสร้างเครือข่าย Networking เพื่อระดมสมอง พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สำหรับการแก้วิกฤตจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดย Director ตัวแทน กสอ. และผู้เรียนในแต่ละธุรกิจ หลังจากนั้นเพิ่มเติมการเรียนรู้ด้วย การออกแบบธุรกิจจากองค์ประกอบ 9 ส่วน และกิจกรรมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาการจัดการธุรกิจ หรือการต่อยอดธุรกิจหรือเชื่อมโยงธุรกิจ โดย คุณวรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล

18 ก.ย. 64 ย้ำความเข้าใจและต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสัมนาสรุปผล แนวทางการพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย คุณสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ก้าวทันทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไป คุณอัศวิน โรมประเสริฐบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด เสริมทัพด้วยคุณดวงทิพย์ วรอภิญญาภรณ์ จากบริษัท อีสเทิร์นไรซ์ มิลล์ จำกัด ผ่านหัวข้อธุรกิจภาคเกษตรอุตสาหกรรม Supply Chain ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยความประทับใจ ในการนี้ยังได้จัดให้มีพิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages