สสว. ผนึกกำลัง สถาบันฯ สิ่งทอ จัดงาน “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext ที่เชียงราย - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 24, 2021

สสว. ผนึกกำลัง สถาบันฯ สิ่งทอ จัดงาน “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext ที่เชียงราย


สสว. ร่วมกับ สถาบันฯ สิ่งทอ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับศักยภาพของเอสเอ็มอี พื้นที่ 10 จังหวัดในภาคเหนือ ในกลุ่มเสื้อผ้า สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนัง ตลอดจนเครื่องใช้ ไลฟ์สไตล์ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและส่งเสริมการออกตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2564 ณ โซนแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย และผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กเพจhttps://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/ และ https://www.facebook.com/thtismestartup โดยงานนี้ คาดว่าจะสร้างได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท


นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกว้าง รัฐบาลต้องเร่งปรับตัวโดยเพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาว

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) เพื่อเร่งสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับความรู้ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนัง ตลอดจนเครื่องใช้ไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก และแพร่ โดยปรับบริบทเพื่อเพิ่มทิศทางการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์และรองรับวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอล และนำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุน โดยให้คำปรึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้า การเขียนแผนธุรกิจในเชิงลึก การวางแผนการตลาด พร้อมหาช่องทางการตลาด เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินกลับไปสู่ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ควรเป็น หรือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 กล่าวว่า สถาบันฯ สิ่งทอ ได้ร่วมมือกับ สสว. อีกครั้งในการดำเนินโครงการ SME - Early Stage : All Stars เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจเชิงลึก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยให้ก้าวหน้า

ผอ.สถาบันฯ สิ่งทอ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สถาบันฯ พิจารณา ว่า จะเข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีการเติบโต ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจในขนาดกลางและขนาดย่อม ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้ามีคุณภาพ และส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพื่อการต่อยอดสินค้า โดยในปีนี้ประกอบไปด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการนำวัสดุต่าง ๆ นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดความคุ้มค่า และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า BCG ซึ่งเป็นโมเดล ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง

“นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและส่งเสริมการออกตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกว่า 75 บูธ ในวิถีนิวนอร์มอล ภายใต้ชื่องาน “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext โดยเป็นสินค้า เสื้อผ้า สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนัง ตลอดจนเครื่องใช้ไลฟ์สไตล์ จากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด ที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีนวัตกรรมและมีคุณภาพดี พร้อมจัดเต็มด้วยโปรโมชั่นสินค้าและผลิตภัณฑ์ในราคาสุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ โซน แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้สนใจที่ไม่สะดวกมาร่วมงาน จะมีการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ

Live Shopping ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/

และ https://www.facebook.com/thtismestartup โดยมีดารานักแสดงชื่อดังของเมืองไทย อาทิ เพื่อน-คณิน ชอบประดิถ และ ซีน-ภัสธราภรณ์ บุษราคัมวดี มาช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า ในระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. โดยคาดว่า งานนี้จะสามารถสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages