10 สิงหาคม 2564 ‘วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน’ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 6, 2021

10 สิงหาคม 2564 ‘วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน’


ครบรอบ 129 ปี สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน - 10 สิงหาคม 2564 ร่วมเชิดชูเกียรติ พร้อมส่งกำลังใจให้ ‘กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน’ ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด


เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 เป็นเวลาถึง 129 ปี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ถือเป็นตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบล ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างใกล้ชิด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

ร่วมติดตามความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประวัติความเป็นมาของวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ผ่านสื่อในหลายช่องทาง และทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com, Facebook Fanpage: กรมการปกครอง fanpage

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages