ยูโอบี ประเทศไทย ปลดล็อกศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เปิดประตูสู่ความสำเร็จผ่านโครงการ UOB Management Associate - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 24, 2021

ยูโอบี ประเทศไทย ปลดล็อกศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เปิดประตูสู่ความสำเร็จผ่านโครงการ UOB Management Associate


กรุงเทพฯ, 24 พฤศจิกายน 2564
– ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ UOB Management Associate ประจำปี 2564 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 17 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ เสริมทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมขยายโอกาสเริ่มต้นอาชีพการทำงานสายธนาคารในระดับภูมิภาค

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น Management Associate หรือ MA จะได้เรียนรู้แนวทางการทำงานอย่างรอบด้านทั้งหน่วยงานส่วนธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนของธนาคาร ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 เดือน และยังจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริง เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานแบบตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีพนักงานระดับอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงและโคชให้คำปรึกษา พร้อมยังได้หมุนเวียนไปทำงานในหลายๆ หน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย เผยว่า “องค์กรส่วนใหญ่ที่คนทำงานรุ่นใหม่อยากจะร่วมงานด้วยนั้น ต้องเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพนักงานและมอบโอกาสให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร รวมถึงส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม คนรุ่นใหม่ยังต้องการแสดงออกถึงศักยภาพและสร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นที่จดจำ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถภาคภูมิใจในองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำค่านิยมของ ยูโอบี ได้แก่ คุณธรรม (Honour) สร้างสรรค์ (Enterprise) เป็นหนึ่งเดียว (Unity) และมุ่งมั่น (Commitment) ผลักดันให้เราพัฒนาและมองหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อปูทางสร้างอนาคต ร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกันสู่ความสำเร็จในระยะยาว และในฐานะธนาคารที่ยึดมั่นในคุณค่า (Value) ในการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถนำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของยูโอบีไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี โครงการ Management Associate จึงเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะหลากหลายด้านและเปิดประสบการณ์แห่งโลกการทำงานที่ไม่รู้จบ”

ที่สำคัญ โครงการ UOB Management Associate มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างรุ่นพี่ MA และผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค ด้วยการทำงานในรูปแบบโปรเจค และมีโอกาสหมุนเวียนไปทำงานที่ยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนไปทำงานในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

พนักงานในโครงการ UOB Management Associate ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวสู่บทบาทผู้นำในระดับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่สูงกว่า ของจำนวนพนักงาน MA ทั้งหมดสูง ถึง 30 เปอร์เซนต์ ส่งผลให้โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สมัครเข้าโครงการในประเทศไทยมากกว่า 3,000 คน

โครงการ UOB Management Associate เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

• มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี

• มีประวัติผลงานหรือเคยทำงานที่มีบทบาทผู้นำในสถานศึกษาหรือที่ทำงาน

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครจะผ่านการประเมินออนไลน์ พร้อมเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เริ่มงานที่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมโครงการผ่านทาง UOB Website, UOB LinkedIn

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages