กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาศาสนาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 14, 2021

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาศาสนาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม


ด้านนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของวัดที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม2564 นำร่อง 15 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ new normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบศาสนกิจวิถีใหม่ และนำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ในการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการของวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 วัดผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ zoom conference และ facebook live กรมการศาสนา


ขณะที่ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เผยว่าพอใจภาพรวมของกิจกรรม"อยู่บ้านตลอดพรรษาออนไลน์" ที่มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยเข้าร่วมฟังเป็นครอบครัว เพราะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นหมู่คณะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้ปกครองและบุตรหลานมีส่วนร่วม


นอกจากนี้อธิบดีกรมศาสนายังเผยต่อว่า หลังจากนี้ อีก 2 เดือนใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางกรมฯจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ หากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการหลาย ๆอย่าง ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติ  ทางกรมฯ มีแผนจะปัดฝุ่นจัดกิจกรรม"สวดมนต์ข้ามปี"ในรูปแบบออฟไลน์ ขึ้นมาอีกครั้ง 


  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages