KKP มุ่งสู่สถาบันการเงินเพื่อความยั่งยืน ติดตั้ง Solar Rooftop บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขา 25 แห่ง - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, July 8, 2024

KKP มุ่งสู่สถาบันการเงินเพื่อความยั่งยืน ติดตั้ง Solar Rooftop บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขา 25 แห่ง


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เดินหน้าสู่การเป็นสถาบันการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) อย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุดได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาที่มีศักยภาพ รวม 25 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าลดการก่อก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานภายในองค์กรสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2578

นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานกรรมการ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า KKP ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดย KKP ตระหนักถึงวิกฤตภาวะโลกร้อนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายลดการก่อก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กรสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero own operation emission) ภายในปี 2578 ตามแนวคิด 'การธนาคารเพื่อความยั่งยืน' (sustainable banking) หรือการเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนในระยะสั้น โดยดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการใช้เปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด ฯลฯ
 

"การติดตั้ง Solar Rooftop เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดย KKP ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop บนอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาที่มีศักยภาพเหมาะสมรวม 25 แห่ง ครบเสร็จสิ้นในไตรมาส 1 ของปี 2567 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 400 กิโลวัตต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ KKP สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเดิมไปได้เฉลี่ย 241,000 หน่วย (kWh) ต่อปี และลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศได้เฉลี่ย 120 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า (TonCO2e) ต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 12,600 ต้นต่อปี

ยิ่งกว่านั้น เราจะยังเดินหน้าขยายการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรือพลังงานสะอาด ที่นอกจากจะช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดย KKP อยู่ในระหว่างการศึกษาและสรรหาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มเติมผ่านมาตรการต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้า พนักงาน และชุมชนต่อไป"

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages