“บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด” ร่วมยกระดับและพัฒนาฝีมือช่างปรับอากาศ และนักเรียนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และ จ.ชลบุรี - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 5, 2024

“บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด” ร่วมยกระดับและพัฒนาฝีมือช่างปรับอากาศ และนักเรียนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และ จ.ชลบุรี


บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขาย การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศ ครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อยกระดับและพัฒนาฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ รวมถึงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และความพร้อมในการประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพต่อไป
ล่าสุด สยามไดกิ้นเซลส์ ได้ส่งทีมงานฝึกอบรมและทีมงานการตลาด จาก บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ลงพื้นที่ไปเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อบรมในด้านการขาย เรียนรู้เทคนิคการซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและนำไปต่อยอดในสาขาอาชีพต่อไปในอนาคต
ให้แก่ คณะทำงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงช่างเครื่องปรับอากาศผู้สนใจทั่วไป ในบรรยากาศการเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาชีพสุดอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันก่อน
พบกับกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขาย การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหา เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศ ครูและนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคเหนือ และภาคใต้ในครั้งต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages