คุณหญิงกัลยา ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 10 ช่วยเหลืออุปการะเด็กกำพร้า บิดามารดา ผู้ปกครอง ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ให้เข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 3, 2021

คุณหญิงกัลยา ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 10 ช่วยเหลืออุปการะเด็กกำพร้า บิดามารดา ผู้ปกครอง ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ให้เข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์


กระทรวงศึกษาธิการ (3 สิงหาคม 2564 ) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบโอกาสการศึกษาให้กับเด็กที่ผู้ปกครองชีวิตจากโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เดือดร้อนไม่มีผู้อุปการะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะรับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชู ปถัมภกแห่งมูลนิธิองค์ปัจจุบัน ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ด้วยทรงห่วงใยเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องด้วยผู้ปกครองเสียชีวิตจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ตนกำกับดูแลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดิน ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

โดยเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและพัฒนาสังคมสงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ซึ่งการสงเคราะห์ด้านการศึกษาของมูลนิธินั้น จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีจบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนประจำมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในครอบครัวผู้มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages