คุณหญิงกัลยา เดินหน้าสืบสานต่อยอดพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและพิการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เน้นปฏิบัติจริง เดินหน้าขยายผลครบทุกพื้นที่ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 24, 2021

คุณหญิงกัลยา เดินหน้าสืบสานต่อยอดพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและพิการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เน้นปฏิบัติจริง เดินหน้าขยายผลครบทุกพื้นที่


คุณหญิงกัลยา เดินหน้าสืบสานต่อยอดพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและพิการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เน้นปฏิบัติจริง เดินหน้าขยายผลครบทุกพื้นที่

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบท่านองคมนตรี พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจุดประสงค์ที่จะสืบสานต่อยอดพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ สืบสานจากรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 โดยจะปรับรูปแบบการเรียนการสอน เน้นปฏิบัติจริง ครบทุกพื้นที่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พร้อมเตรียมการเรียนการสอนแบบทวิหรือไตรภาคี โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, อาชีวะและเอกชน เพื่อต่อยอดสู่การเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและอาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้เตรียมที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองสู่สมรรถนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางรากฐานเยาวชน สู่อนาคตของชาติอย่างทันสมัย บนพื้นฐานหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในรูปแบบร่วมสมัยและเชิงวิพากษ์แบบเเลกเปลี่ยนด้วยคำถามคำตอบ ด้วยเหตุด้วยผล อย่างให้เกียรติกันและกัน โดยครูและศิษย์ได้ร่วมออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน รวมไปถึงเตรียมการเรียนการสอนเเบบทวิภาคีหรือไตรภาคี คือ โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, อาชีวะและเอกชน เพื่อต่อยอดสู่การเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและอาชีพเฉพาะทาง

“คุณหญิงกัลยา ในฐานะกำกับนโยบายสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สังกัด สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนราชาประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้พิการในโรงเรียนการเรียนร่วมอีกกว่า 20,000 โรงเรียน พร้อมสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดินในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและผู้พิการและได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในการสืบสานและต่อยอดพระราโชบายด้านการศึกษาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ในหลวงรัชกาลที่ 10” นายภูมิสรรค์ กล่าว

นายภูมิสรรค์ กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวจะเริ่มรูปแบบในโรงเรียนประจำ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ. ที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนไปเเล้ว 100% ใน 20 โรงเรียนประจำ แต่จะดำเนินการให้ครบทุกพื้นที่ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 โดยการเรียนการสอนจะประยุกต์รูปแบบต่างๆ ผ่านวิธีการสอน ผ่านหลักสูตรและวิชาเลือก ที่เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันและภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นในสังคมชุมชนนั้น ๆ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะอยู่บนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เกษตรกรรม (STIA) เป็นหลัก

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชประสงค์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบโอกาสการศึกษาให้กับเด็กที่ผู้ปกครองชีวิตจากโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เดือดร้อนไม่มีผู้อุปการะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages