“ไวไว” ใส่ใจห่วงใยพนักงาน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, August 23, 2021

“ไวไว” ใส่ใจห่วงใยพนักงาน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่


บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด ผู้ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ ไวไว, ควิก แสบ, ซือดะ, เส้นหมี่อบแห้งไวไว และผงปรุงสำเร็จรสเด็ด เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมกับทำประกันโรคโควิด-19 ให้กับพนักงาน และจัดมาตรการณ์คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ตามประกาศจังหวัดนครปฐมและแนวทางการป้องกันโรค GFP (Good Factory Practice) เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคระบาด ลดวงจรคลัสเตอร์ ย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจด้วยมาตรฐานการควบคุมดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในการผลิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) อย่างเคร่งครัด

นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในประเทศไทย ได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรจึงต้องมาก่อน ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าตลอดจนผู้บริโภคตามลำดับ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่พนักงานทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะคัดเลือกจากพนักงานที่มีความสมัครใจ หรือให้ความยินยอมในการฉีดวัคซีนฯ ตลอดจนพนักงานที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดๆ มาก่อน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด และช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ทางบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ได้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm) ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) เพื่อฉีดให้แก่พนักงานในแบบ Full Dose (จำนวนพนักงาน 1 ท่าน ฉีด 2 เข็ม) โดยได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้การดูแลในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานกว่า 4,000 คน ประกอบด้วยฝ่ายโรงงาน และฝ่ายสำนักงาน โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนฯ ให้ครบทุกคนให้เร็วที่สุด

นอกจากการฉีดป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีความห่วงใยในตัวของพนักงานโดยมีการทำประกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคน และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม และแนวทางการป้องกันโรค GFP (Good Factory Practice) ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับมือการเกิดโรคระบาดอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages