ไทยเบฟ ต่อยอดกิจกรรมดีงามชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ในงาน “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 22, 2020

ไทยเบฟ ต่อยอดกิจกรรมดีงามชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ในงาน “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์”


ไทยเบฟ ต่อยอดกิจกรรมดีงามชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ
ในงาน “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ร่วมลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน SHA จัดเต็มพร้อมกัน 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยา และ Lumphun River Festival ครั้งที่ 2 วันที่ 29-31 ต.ค นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ที่จัดขึ้นเป็นครั้ง ที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2563 และในปีนี้เน้นการจัดงานแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน “เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์” และมุ่งพัฒนาและสร้างประโยชน์ “บ.ว.ร” อย่างยั่งยืน แบ่งปันองค์ความรู้และผลักดันอัตลักษณ์และคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้กว้างขึ้นผ่านกิจกรรม อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นผ่านการเสวนาที่เชื่อมโยง นักวิชาการ ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 อีกด้วย โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย และ หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


ทางด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าว“Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นงานที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิถีชุมชนริมแม่น้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ร่วมกันบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน “Bangkok River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” จนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดงานดีๆ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก”


นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “สำหรับงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นการทำงานโดยการประสานความร่วมมือกันของภาคีในพื้นที่ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกันเป็น บวร ยกกำลังสอง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งในปีนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จในการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์”บนพื้นที่จัดงาน 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ท่าล้ง 1919 และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

นอกจากการจัดงานในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีการจัดงาน Lumphun River Festival ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ร่วมลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำกวง แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรมผู้คนในถิ่นล้านนา และกิจกรรมถวายโคมบูชา พระธาตุหริภุญชัย และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยงานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดลำพูน จะจัดขึ้นพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่29 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 รวม 3 วัน 3 คืน นอกจากนี้พื้นที่การจัดงาน“Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีความมั่นใจได้ว่างานของเรามีความปลอดภัยและมีมาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี

ในปีนี้ได้มีการต่อยอดกิจกรรม Bike Walk Talk Boat ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนตุลาคม ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของงานในครั้งนี้ ได้แก่ “เสวนาสายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ ซึ่งทุกท่านจะได้รับฟังประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยาที่ยังคงเสน่ห์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนิทรรศการฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา กิจกรรมเสวนา “ร้อง เล่น ชิมรส :ดนตรี อาหาร ชาติพันธุ์แห่งธนบุรี” เพื่อให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนฝั่งธนบุรี รวมถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เกร็ดความรู้ และเรื่องเล่าสนุกๆ ของโขน ละคร นาฏศิลป์ไทย ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของชาติพันธ์ในฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร / กิจกรรมเสวนา“ภาพแห่งความทรงจำเล่าใหม่ด้วยปลายพู่กัน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจจากภาพในอดีตของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนคร รวมไปถึง รวมถึงการทำเวิร์คช้อปงานศิลปะ ล่องเรือดินเนอร์พร้อมชมงานผลงานศิลปะจากงานบางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ขี่จักรยานลัดเลาะชุมชน เดินชมเส้นทางวัฒนธรรมย่านคลองสาน-กะดีจีน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงวัฒนธรรม


ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายพันธมิตร และชุมชนต่างๆ ที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันจนทำให้งาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม ประเพณีดีงามและวิถีความเป็นไทย เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”

“Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระ ทั้ง 5 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ รวมถึงร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต/ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท/สวดมนต์เจริญสมาธิ/สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย/ ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว

นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อความสำเร็จโครงการ “คลีนคลอง” และ โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” สำหรับ โครงการคลีนคลอง ปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งได้มีการขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนและสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืนโดยโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มจากไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่อยากร่วมพัฒนา โดยเริ่มจากที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนัก และให้เด็กๆ ร่วมกันคิดค้น พัฒนา และรักษาวัฒนธรรมดีงาม สภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวของชุมชนตนเอง ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัววัดผลที่ชัดเจนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จนเกิดเป็น “เยาวชนต้นแบบ” ให้มา ร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทงด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และความพิเศษในปีนี้ยังคงเน้นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนเพื่อใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษา Royalty Award จำนวน 29 ทุน ให้กับน้องๆเยาวชนเจ้าบ้านที่ร่วมกิจกรรมในโครงการมาตั้งแต่รุ่นแรก และร่วมกิจกรรมสม่ำเสมออีกด้วย”

มาร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่ (new normal) พร้อมดื่มด่ำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปกับ “รื่นเริง แสงศิลป์” ได้ในงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ 6 และ Lumphun River Festival ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages