100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอบคุณคนไทย ร่วมส่งต่อโลหิต มากกว่า 2 แสนซีซี - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, April 1, 2021

100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอบคุณคนไทย ร่วมส่งต่อโลหิต มากกว่า 2 แสนซีซี


การบริจาคโลหิตของคนหนึ่งคน สามารถต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิต ตามคำที่กล่าวว่า "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เพราะโลหิต 1 ยูนิต สามารถแยกเป็นส่วนประกอบของโลหิตได้ 3 ประเภท ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และพลาสมาที่สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด ดังนั้นการบริจาคโลหิตจึงเป็นการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทำได้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทำความดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ครบ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 507 คน ได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 202,800 ซีซี

นายวัลลภ เจียรวนนท์
รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ครบ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” กล่าวว่า เนื่องด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในวาระดำเนินกิจการครบรอบ 100 ปี ได้จัดกิจกรรมชวนชาวซีพีจิตอาสาและประชาชนทั่วไปทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในภาวะขาดแคลน จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 507 ราย และโลหิตที่ได้รับ จำนวน 202,800 ซีซี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้

ส่วนกิจกรรมบริจาคโลหิตของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งต่อไป ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในครั้งต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages