BEM ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งมอบขยะรีไซเคิล - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 21, 2021

BEM ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งมอบขยะรีไซเคิล
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน BEM เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรภายในบริษัท โดยทำการส่งมอบขยะรีไซเคิลให้กับ 3 องค์กร ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ นำอลูมิเนียมไปทำเป็นขาเทียมพระราชทาน ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ได้นำกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิลเป็นหลังคาเขียว และ วัดจากแดง ซึ่งทางวัดได้นำขวดพลาสติกไป รีไซเคิลเป็นจีวรพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา BEM ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และขอเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันช่วยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งจะทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง ไม่เกิดการปนเปื้อนของขยะ และยังลดปริมาณและค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages